EXPO POLIPLAST, 25-27 agosto 2021, Monterrey (MESSICO)

Organizzatore: APEX - www.poliplast.mx